doradztwo.xl.pl pstrag.xl.pl
Adres xl.pl Konsulting Ziemowit Pirtań, Tarnowo 16, 64-930 Piła Telefon+48 602503256, +48 606697342 Email ziemko@xl.pl

Doradztwo 

 

Doradztwo

Nasze projekty 

 

Nasze projekty

Publikacje 

 

Publikacje

Technologia 

 

Technologia

Nasze projekty

 


Lista projektów w jakich jesteśmy lub byliśmy zaangażowani:
 


Kampania Promocji Pstrągów na lata 2011-2014
Kampania promocyjna Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych z udziałem środków z osi III PO "Ryby"
 aktualne zaangażowanie - www.terazpstrag.pl i www.sprl.pl

Zakres działań:
- Współkoordynator projektu - współpraca z Anną Pyć
Projekt realizowany w czterech etapach rocznych, celem projektu jest wzrost sprzedaży pstrąga na rynku krajowym oraz promowanie idei zdrowego odżywiania się poprzez dietę bogatą w białko ryb.

 Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Rozbudowa i wyposażenie przetwórni ryb "Rybajka"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
„Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-konferencyjnej”

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
Budowa i wyposażenie restauracji rybnej "Rybi Puzon”

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Ułatwienie dostępu do Gospodarstwa Rybackiego Stobno jako atrakcji dla turystów i osób niepełnosprawnych"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Stobno
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWW


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez budowę i urządzenie apartamentów „Bobrowa Przystań” 

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Piła
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWW


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Restrukturyzacja działalności gospodarstwa rybackiego poprzez poprawę kanałów sprzedaży ryb – łowiska oraz sprzedaży na żywo."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Stobno
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWWNadnotecka Grupa Rybacka

Rozwój terenów siedmiu gmin byłego woj. pilskiego z udziałem środków z osi IV PO "Ryby" www

Zakres działań :
- Współudział przy opracowaniu założeń i powołaniu Stowarzyszenia,
- Współudział przy opracowaniu Statutu i procedur wew. Stowarzyszenia,
- Prowadzenie szkoleń dla członków NGR, oraz potencjalnych beneficjentów - wraz z ekspertem z Agrolinii oraz samodzielnie,
- Zorganizowanie i koordynacja prac zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Redakcja Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Współudział przy opracowaniu wniosku o uznanie LGR,
- Przewodniczący Komitetu NGR do 19.06.2012 r.
- Obecnie członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka, oraz Lokalna Strategia Rozwoju uzyskały najwyższą ocenę w procesie wyboru Lokalnych Grup Rybackich i została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii z pierwszego miejsca (na 61 wniosków).Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Budowa i wyposażenie małego zakładu sprzedaży bezpośredniej"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana, trwa rozliczanie projektu.Operacja realizowana w ramach PROW 2007-2013 :
"Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Dobrzycy Tarnowo II wraz z budową przepławki dla ryb"


Inwestycja infrastrukturalna - 100% dofinansowanie - inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział Terenowy w Pile


Inwestycja zakończona - wrzesień 2010 r.Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych, poprzez zakup i wymianę wyposażenia oraz odbudowę cyklu produkcyjnego po zlikwidowanym ognisku VHS."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Koordynacja procesu porozumienia pomiędzy użytkownikami rybackimi w sprawie wspólnych działań, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa epizootycznego,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Sławno,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja przedsiębiorstwa akwakultury poprzez zakup i modernizację obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych, wraz z pierwszym zarybieniem po likwidacji ogniska VHS."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Koordynacja procesu porozumienia pomiędzy użytkownikami rybackimi w sprawie wspólnych działań, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa epizootycznego,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Słupsk,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych poprzez zakup trzech środków specjalistycznego transportu zewnętrznego oraz nowej myjki wysokociśnieniowej."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja i rozbudowa istniejącego obiektu chowu suma afrykańskiego."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Piszczac-Chotyłów,

Podpisana umowa o dofinansowanie - operacja zrealizowana, trwa rozliczanie projektu,


Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych poprzez wyposażenie w techniczne urządzenia, budowle i instalacje poprawiające funkcjonalność obiektu i zrównoważone korzystanie z dostępnych zasobów wodnych."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczone

 Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW RYBACKICH ORAZ ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA"

Zakres działań :


- Przygotowanie zakresu i programu szkolenia,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Przygotowanie i wygłoszenie wykładu dla potencjalnych beneficjentów,
- Zlecenie zewnętrzne - PZW Piła,

Podpisana umowa o dofinansowanie - operacja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych oraz odbudowa stada podstawowego po zlikwidowanym ognisku VHS"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Zakup nowej zabudowy samochodu ciężarowego wyposażonej w pięć zbiorników do transportu żywych ryb, oraz instalacji natleniającej wraz ze zbiornikiem ciekłego tlenu Euro-Cyl"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Zakup ładowarki czołowej, wyposażonej w łyżkę do transportu materiałów sypkich i wideł do transportu euro-palet"

Zakres działań :


- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneProgram Operacyjny "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybackiego i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013"

- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013

- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku

- Członek Założyciel Stowarzyszenia,
- Współudział przy opracowaniu założeń i ram nowej organizacji branżowej,
- Współudział przy opracowaniu Statutu i procedur wewnętrznych SPRŁ,
- Członek Zarządu - Skarbnik Stowarzyszenia,Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006"


- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Oddziału Hodowców Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa RybackiegoOddział Hodowców Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa Rybackiego

- Członek Zarządu 2007-2008
- Koordynator zespołu ds promocji pstrąga - 2003 rok

Newsletter

Jeżeli chciałbys być informowany o nowościach
na naszej stronie zapisz się na newsletter

Galeria

ryby1
ryby2
ryby3
ryby4
ryby5
ryby6
ryby7
ryby8
ryby9
ryby10
ryby11
ryby12061
ryby12062
ryby12063
ryby12064
ryby12065
ikra_zaoczkowana_palia_alpejska_pstrąg_tarnowo
ikra_zaoczkowana_palia_alpejska_pstrąg_tarnowo2
ikra_zaoczkowana_pstrąg_tęczxpalia_pstrąg_tarnowo
ikra_zaoczkowana_pstrąga_potokowego_pstrąg_tarnowo
ikra_zaoczkowana_pstrąga_potokowego_pstrąg_tarnowo2
narybek_pstrąga_tęczowego_2g_pstrąg_tarnowo
narybek_pstrąga_tęczowego_2g_pstrąg_tarnowo2
pstrąg_źródlany_podczas_wylęgu_pstrąg_tarnowo
tarło_palii_metodą_pneufish
wylęg_palii_alpejskiej_pstrąg_tarnowo
wylęg_palii_alpejskiej_pstrąg_tarnowo2
wylęg_palii_alpejskiej_pstrąg_tarnowo3
wylęg_pstrąga_potokowego_pstrąg_tarnowo
wylęg_pstrąga_potokowego_pstrąg_tarnowo2
wylęg_pstrąga_teczxzrod_pstrąg_tarnowo
wylęg_pstrąga_teczxzrod_pstrąg_tarnowo2