doradztwo.xl.pl pstrag.xl.pl
Adres xl.pl Konsulting Ziemowit Pirtań, Tarnowo 16, 64-930 Piła Telefon+48 602503256, +48 606697342 Email ziemko@xl.pl

Doradztwo 

 

Doradztwo

Nasze projekty 

 

Nasze projekty

Publikacje 

 

Publikacje

Technologia 

 

Technologia

Nasze projekty

 


Lista projektów w jakich jesteśmy lub byliśmy zaangażowani:
 


Kampania Promocji Pstrągów na lata 2011-2014
Kampania promocyjna Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych z udziałem środków z osi III PO "Ryby"
 aktualne zaangażowanie - www.terazpstrag.pl i www.sprl.pl

Zakres działań:
- Współkoordynator projektu - współpraca z Anną Pyć
Projekt realizowany w czterech etapach rocznych, celem projektu jest wzrost sprzedaży pstrąga na rynku krajowym oraz promowanie idei zdrowego odżywiania się poprzez dietę bogatą w białko ryb.

 Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Rozbudowa i wyposażenie przetwórni ryb "Rybajka"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
„Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-konferencyjnej”

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
Budowa i wyposażenie restauracji rybnej "Rybi Puzon”

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Stan aktualny - podpisana umowa o dofinansowanie.


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Ułatwienie dostępu do Gospodarstwa Rybackiego Stobno jako atrakcji dla turystów i osób niepełnosprawnych"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Stobno
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWW


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez budowę i urządzenie apartamentów „Bobrowa Przystań” 

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Piła
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWW


Operacja realizowana w ramach osi 4 PO "Ryby" 2007-2013:
"Restrukturyzacja działalności gospodarstwa rybackiego poprzez poprawę kanałów sprzedaży ryb – łowiska oraz sprzedaży na żywo."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Stobno
Stan aktualny - weryfikacja wniosku w UMWWNadnotecka Grupa Rybacka

Rozwój terenów siedmiu gmin byłego woj. pilskiego z udziałem środków z osi IV PO "Ryby" www

Zakres działań :
- Współudział przy opracowaniu założeń i powołaniu Stowarzyszenia,
- Współudział przy opracowaniu Statutu i procedur wew. Stowarzyszenia,
- Prowadzenie szkoleń dla członków NGR, oraz potencjalnych beneficjentów - wraz z ekspertem z Agrolinii oraz samodzielnie,
- Zorganizowanie i koordynacja prac zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Redakcja Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Współudział przy opracowaniu wniosku o uznanie LGR,
- Przewodniczący Komitetu NGR do 19.06.2012 r.
- Obecnie członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka, oraz Lokalna Strategia Rozwoju uzyskały najwyższą ocenę w procesie wyboru Lokalnych Grup Rybackich i została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii z pierwszego miejsca (na 61 wniosków).Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Budowa i wyposażenie małego zakładu sprzedaży bezpośredniej"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana, trwa rozliczanie projektu.Operacja realizowana w ramach PROW 2007-2013 :
"Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Dobrzycy Tarnowo II wraz z budową przepławki dla ryb"


Inwestycja infrastrukturalna - 100% dofinansowanie - inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział Terenowy w Pile


Inwestycja zakończona - wrzesień 2010 r.Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych, poprzez zakup i wymianę wyposażenia oraz odbudowę cyklu produkcyjnego po zlikwidowanym ognisku VHS."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Koordynacja procesu porozumienia pomiędzy użytkownikami rybackimi w sprawie wspólnych działań, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa epizootycznego,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Sławno,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja przedsiębiorstwa akwakultury poprzez zakup i modernizację obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych, wraz z pierwszym zarybieniem po likwidacji ogniska VHS."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Koordynacja procesu porozumienia pomiędzy użytkownikami rybackimi w sprawie wspólnych działań, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa epizootycznego,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Słupsk,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych poprzez zakup trzech środków specjalistycznego transportu zewnętrznego oraz nowej myjki wysokociśnieniowej."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Operacja zakończona

Wniosek o płatność zweryfikowany, kwalifikowalność 100% kosztówOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja i rozbudowa istniejącego obiektu chowu suma afrykańskiego."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Zlecenie zewnętrzne - Piszczac-Chotyłów,

Podpisana umowa o dofinansowanie - operacja zrealizowana, trwa rozliczanie projektu,


Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych poprzez wyposażenie w techniczne urządzenia, budowle i instalacje poprawiające funkcjonalność obiektu i zrównoważone korzystanie z dostępnych zasobów wodnych."

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczone

 Operacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2007-2013 :
"SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW RYBACKICH ORAZ ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA"

Zakres działań :


- Przygotowanie zakresu i programu szkolenia,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Przygotowanie i wygłoszenie wykładu dla potencjalnych beneficjentów,
- Zlecenie zewnętrzne - PZW Piła,

Podpisana umowa o dofinansowanie - operacja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych oraz odbudowa stada podstawowego po zlikwidowanym ognisku VHS"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Zakup nowej zabudowy samochodu ciężarowego wyposażonej w pięć zbiorników do transportu żywych ryb, oraz instalacji natleniającej wraz ze zbiornikiem ciekłego tlenu Euro-Cyl"

Zakres działań :

- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneOperacja realizowana w ramach PO "Ryby" 2004-2006 :
"Zakup ładowarki czołowej, wyposażonej w łyżkę do transportu materiałów sypkich i wideł do transportu euro-palet"

Zakres działań :


- Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej i biznes-planu,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- Inwestycja własna - Tarnowo,

Podpisana umowa o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana
Wsparcie zrealizowane i rozliczoneProgram Operacyjny "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybackiego i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013"

- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013

- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku

- Członek Założyciel Stowarzyszenia,
- Współudział przy opracowaniu założeń i ram nowej organizacji branżowej,
- Współudział przy opracowaniu Statutu i procedur wewnętrznych SPRŁ,
- Członek Zarządu - Skarbnik Stowarzyszenia,Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006"


- członek zespołu konsultacyjnego z ramienia Oddziału Hodowców Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa RybackiegoOddział Hodowców Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa Rybackiego

- Członek Zarządu 2007-2008
- Koordynator zespołu ds promocji pstrąga - 2003 rok

Newsletter

Jeżeli chciałbys być informowany o nowościach
na naszej stronie zapisz się na newsletter

Galeria

wsch2012061
wsch2012062
wsch2012063
wsch2012064
wsch2012065
wsch2012066
wsch2012067
wsch2012069
wsch20120610
wsch20120611
wsch20120612
wsch20120613
wsch20120614
wsch20120615
wsch20120616
wsch20120617
wsch20120618
wsch20120619
wsch20120620
rejs072012141
rejs072012151
rejs072012101
rejs072012111
rejs072012121
rejs072012131
rejs07201271
rejs07201281
rejs07201291
rejs07201221
rejs07201231
rejs07201241
rejs07201251
rejs07201261
rejs07201211