doradztwo.xl.pl pstrag.xl.pl
Adres xl.pl Konsulting Ziemowit Pirtań, Tarnowo 16, 64-930 Piła Telefon+48 602503256, +48 606697342 Email ziemko@xl.pl

Doradztwo 

 

Doradztwo

Nasze projekty 

 

Nasze projekty

Publikacje 

 

Publikacje

Technologia 

 

Technologia

Doradztwo, fundusze UE, mediacje, Błękitna Strategia,

 


  Jesteśmy młodą firmą doradczą, specjalizującą się w branży rybackiej - zwłaszcza obiektach akwakultury. Dysponujemy zespołem współpracowników i kooperantów, który zapewnia kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych:
         - przygotowanie projektu technologicznego,
         - przygotowanie kompleksowej dokumentacji uzgodnieniowej i przeprowadzanie procesu uzgodnień formalnych,
         - przygotowywanie multi - projektów budowlanych i inwestycyjnych obejmujących kompletne branże w tym wykorzystanie najnowszych technoloogii rekuperacji, optymalizacji energetycznej oraz ekocyklingu,
         - przeprowadzanie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych,
         - kosztorysowanie i analiza kosztowa kompleksowych procesów inwestycyjnych,
         - przygotowanie dokumentacji finansowej i planistycznej, procesu aplikacji o środki strukturalne lub finansowanie zwrotne,
         - multi-nadzór nad procesami budowy i uruchomienia obiektów produkcyjnych,

         Od 2017 roku działalność kilku osób specjalizujących się w poszczególnych zakresach została zorganizowana w ramach nowego podmiotu - spółki celowej Aqualedge Sp. z o.o., która specjalizowała się będzie w kompleksowej obsłudze inwestycji w akwakulturze oraz wsparciu w procesach formalizacji niektórych działań - w tym działań podmiotów zbiorowych. Nasza specjalizacja obejmuje obecnie następujące obszary zagadnień:
         - kompleksowe projektowanie i nadzór nad cały procesem inwestycyjnych obiektow akwakultury - zwłaszcza hodowli w systemie RAS ryb łososiowatych i suma afrykańskiego,
          - kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwi i Morze na lata 2014-2020 - zwłaszcza priorytetów 2 i 5 (akwakultura i rynek),
          - kompleksowe usługi zarządzcze w zakresie wieloletnich projektów rynkowych realizowanych przez podmioty zbiorowe (organizacje producentów, stowarzyszenia branżowe, grupy producneckie), od organizacji takich podmiotów po pomoc w bieżącym funkcjonowaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych),
           - wsparcie zarządcze i doradcze w zakresie kampanii promocyjnych,


         Misja i cele.
         
        
Naszym celem jest zebranie i utrzymanie zespołu specjalistów współpracujących ze sobą w różnych dziedzinach, aby wykorzystać potencjał jaki płynie z współpracy i współdziałania kreatywnych osób. Celem naszych działań będzie efektywne wykorzystanie szans rozwoju, jakie daje nam członkowstwo w Unii Europejskiej, a także korzystanie z najnowszych technologii i innowacji. Przyszedł czas na wypracowanie nowego spojrzenia na przyszłość, sposobu prowadzenia przedsiębiorstw, czy relacji biznesowych - zwłaszcza pod kątem wykorzystania potencjału ludzkiego. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nieustanne poszukiwanie lepszych rozwiązań i technologii, to podstawa nowoczesnego rozwoju - ich szeroki transfer i zachęcanie do rozwoju również innych podmiotów, czy całych regionów, pozwala na osiągnięcie efektu synergii, który zwiększa efektywność wykorzystania zasobów.

         Zawirowania na rynkach finansowych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach pokazują nam, jak złudną była nadzieja oparcia gospodarek krajów rozwiniętych wyłącznie na społeczeństwie informacyjnym i życia wyłącznie z dochodów finansowych. Swobodny przepływ kapitału oraz wiedzy i technologii doprowadził do powstania globalnego, w pełni konkurencyjnego rynku światowego. Pozwoliło to nie tylko na przeniesienie produkcji przemysłowej do krajów Dalekiego Wschodu - czemu sprzyja występująca tam znacznie tańsza siła robocza - ale doprowadziło również do transferu wiedzy, w tym także ekonomicznej i informacyjnej. Niezrozumiałą iluzją była wiara ekonomistów zachodnich, wedle której kraje rozwijające się przyjmą rolę "taniego robotnika", pozostawiając zarządzanie i dochody finansowe gospodarkom zachodnim, godząc się na ich monopol w czerpaniu zysków z tych dziedzin. Indie urosły już dziś do roli światowego potentata call center, Bangalore depcze już po piętach Dolinie Krzemowej, kształcąc najlepszych na świecie informatyków. Chiny są nie tylko światowym potentatem pod względem zasobów produkcyjnych wszelkich dóbr, mając coraz większe rezerwy walutowe - zwłaszcza dolarowe - zaczynają coraz śmielej dyktować warunki światowemu rynkowi finansowemu. Jeśli „stare” gospodarki nie znajdą nowego, alternatywnego źródła dochodów, obecny kryzys nie tylko się skończy, ale może dojść do jego pogłębienia...
„Blue Ocean”– czyli nowy trend w strategii firm, bazujący na innowacji i ciągłym poszukiwaniu nowych produktów i usług oraz technologii ich wytwarzania. To jedyne światełko w tunelu przyszłości Europy – jedyna możliwość odnalezienia się w konkurencji ogólnoświatowej. Wymaga to zmiany myślenia i zmiany postrzegania rynku i samych siebie – zarówno od przedsiębiorców, jak i szeroko pojętego otoczenia biznesowego.
           
            Przyszłość. Również akwakultura może oprzeć swoją przyszłość na innowacji i błękitnej strategii. Większość zaawansowanych technologii chowu, ale i oczyszczania wód pochodzi właśnie z Europy – choć beneficjentem wzrostu produkcji w akwakulturze od lat są inne kraje – w tym głównie Daleki Wschód. Europejska akwakultura stagnuje, coraz trudniej radząc sobie z konkurencją tanich ryb importowanych i coraz większymi wymogami formalnymi stawianymi przez administrację europejską. Problem ten został wreszcie dostrzeżony przez Komisję Europejską – w Funduszu Morskim i Rybackim na lata 2014-2020 przewidziano zwiększenie budżetu na rozwój, jego głównym beneficjentem ma być właśnie akwakultura. Ponadto Komisja dostrzegła rozbieżność polityki strukturalnej i nieco schizofreniczne podejście do naszej branży – z jednej strony zakładające jaj rozwój i potrzebę zapewnienia większej podaży ryb – jako elementu żywieniowej profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa, z drugiej strony nieustannie podnoszące wymogi środowiskowe i formalne – choć dziś Europa jest już światowym liderem zarówno w ochronie środowiska jak i biurokracji ... Przełom? Jeśli zapewnienia i starania KE zostaną zrealizowane, po raz pierwszy od wielu lat akwakultura otrzyma zielone światło, jeśli chodzi o możliwość jej rozwoju – otrzymując zarówno wsparcie finansowe, jak i ograniczenie obciążeń formalnych. Nowy fundusz zakłada m.in. wsparcie profesjonalnego doradztwa – zarówno technologicznego jak i formalnego – kładzie również nacisk na wykorzystanie energii odnawialnej w produkcji.
            Konkrety. Teoretyczne rozważania na temat innowacyjności i błękitnej strategii towarzyszą nam od lat, rzadko przekładając się na konkrety – zgadzamy się z opinią, że może prowadzić to już do przesytu - w najbliższej przyszłości nasze działania skupimy więc na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań. Oczywiście nie wymyślimy nowych gatunków ryb – choć kusi podjęcie prób chowu tych dotąd nie hodowanych. Możemy jednak skupić się na kilku dziedzinach, w których można zastosować innowacyjne technologie czy podejście, a które mogą przełożyć się na większą konkurencyjność przedsiębiorstw akwakultury:
-          innowacyjne produkty z ryb – oparte na idei sprzedaży bezpośredniej i kampanii „zero kilometers” – promującej spożywanie produktów spożywczych wyprodukowanych w regionie z którego pochodzimy – o dużej świeżości i bez konserwantów,
-         wykorzystanie energii odnawialnej – oparte na możliwości wsparcia tej technologii ze środków wspólnotowych, przy jednoczesnym spadku cen tej technologii,
-         odcięcie się od środowiska – oparte na technologiach recyrkulacji i uzdatniania wody, której efektem może być całkowita redukcja ryzyka związanego z wpływem czynników zewnętrznych, w tym chorób, zanieczyszczeń, skażeń czy fluktuacji parametrów fizykochemicznych wody, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wpływu na środowisko,
-         optymalizacja kosztów, zarządzanie dokumentacją, certyfikacja – oparte na budowie sieci partnerów lub wyspecjalizowanego podmiotu zatrudniającego ekspertów w poszczególnych dziedzinach, którego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorstw akwakultury w bieżących działaniach formalnych i fiskalnych – na zasadzie outsourcingu. Już dzisiaj nasza działalność obciążona jest znaczną ilością wymogów, koniecznością raportowania czy wnoszenia opłat. Większość podmiotów działających w branży akwakultury nie jest nawet świadoma istnienia niektórych obowiązków – co wiąże się z podmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego (działalność rolnicza), co nie jest dane na zawsze (wkrótce w Polsce wprowadzona zostanie reforma obejmująca te kwestie), ponadto nie zwalnia z innych obowiązków, jakie nałożone są na przedsiębiorców. Wśród nich jest obowiązek składania raportów z oddziaływania na środowisko nie tylko w zakresie korzystania z wód (m.in. za użytkowanie samochodów i spalanie opału), sprawozdania statystyczne (GUS jak i branżowe – RRW22), dokumentacja weterynaryjna, gospodarki odpadami, środkami niebezpiecznymi etc. Możliwość skorzystania z usług jednego podmiotu, który kompleksowo wypełni wszystkie wymogi formalne, zapewniając jednocześnie nieustanny monitoring przepisów i wymagań, to niższe koszty oraz znaczne ograniczenie ryzyka kar finansowych. Jednocześnie otrzymujemy dostęp do profesjonalnej analizy kosztów i efektywności gospodarowania niektórymi zasobami – co czasami trudno osiągnąć bez dostępu do zagregowanych danych finansowych lub spojrzenia z boku. Ponadto koncentracja wielu podmiotów z jednej branży w jednym podmiocie tego typu to możliwość zakupów grupowych i negocjacji cen z dostawcami – co również może być źródłem redukcji kosztów.
 

         Obecnie wchodzimy w okres bardzo intensywnej pracy - przygotowujemy kilka projektów, które zakładają wykorzystanie nowych technologii w tym kilku zoptymalizowanych przez nasz zespół. Dzieki ich realizacji będziemy mogli zaoferować optymalne modele przedsięwzięć z zakresu akwakultury - począwszy od stycznia 2018 roku przywidujemy możliwość podjęcia się kilku nowych projektów.
 

Zespół Aqualedge
 


Newsletter

Jeżeli chciałbys być informowany o nowościach
na naszej stronie zapisz się na newsletter

Galeria

natur1
natur2
natur3
natur4
natur5
natur6
natur7
natur8
natur9
natur10
natur11
natur12
natur13
natur14
natur15
natur16
natur17
natur18
natur19
natur120616
natur120615
natur120614
natur120613
natur120612
natur120611
natur120610
natur12069
natur12068
natur12067
natur12066
natur12065
natur12063
natur12062
natur12061
natura13068
natura13067
natura13066
natura13065
natura13064
natura13063
natura13062
natura13061
00381907
00571907
00761907
00851907
k_23_07,,,
k_23_07,,,
01121907
k_23_07,,,
P9072273