doradztwo.xl.pl pstrag.xl.pl
Adres xl.pl Konsulting Ziemowit Pirtań, Tarnowo 16, 64-930 Piła Telefon+48 602503256, +48 606697342 Email ziemko@xl.pl

Doradztwo 

 

Doradztwo

Nasze projekty 

 

Nasze projekty

Publikacje 

 

Publikacje

Technologia 

 

Technologia

Doradztwo, fundusze UE, mediacje, Błękitna Strategia,

 


         Zapraszam do skorzystania z moich usług konsultingowych, obejmujących kompleksowe doradztwo inwestycyjne i finansowe. Mogę Państwu pomóc w uzyskaniu dofinansowania ze środków wspólnotowych, ale także w pozyskaniu kredytów lub innych metod finansowania Waszego biznesu. Mogę także podjąć się oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i wskazania ewentulanych sposobów jego restrukturyzacji. Obecnie specjalizuję się w pozyskiwaniu środków strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój rybołówstwa" 2007-2013, oraz zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem i rozwojem szeroko pojętej akwakultury. 


        Staram się na także rozwijać bazę teoretyczną związaną z aspektami profesjonalnej mediacji biznesowej, której zastosowanie jest nadal niedoceniane na polskim rynku. Usługi mediatora są bardzo przydatne podczas negocjacji biznesowych, ale również w rozwiązywaniu konfliktów czy restrukturyzacji przedsiębiorstw - zwłaszcza w tych trudnych czasach. Osoba mediatora posiadając niezbędną wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa i podstaw psychologii może pomóc w uzyskaniu optymalnych warunków dla Waszego przedsięwzięcia. Posiada ona także niebagatelny atut osoby z zewnątrz, potrafiącej dostrzec aspekty niewidoczne od środka przedsiębiorstwa. Może także pomóc w znalezieniu kompromisu w sporach, które ze względu na emocjonalne zaangażowanie stron w nich uczestniczących, mogą być trudne do rozwiązania bez pomocy z zewnątrz. Także wprowadzanie innowacji i nowego spojrzenia na funkcjonowanie i przyszłość naszych przedsięwzięć wymaga często pomocy z zewnątrz - wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie, a o to zazwyczaj najtrudniej ... 

         Misja i cele.
         
         
Moim celem jest zebranie zespołu osób współpracujących ze sobą w różnych dziedzinach, aby wykorzystać potencjał jaki płynie z współpracy i współdziałania kreatywnych osób. Celem naszych działań będzie efektywne wykorzystanie szans rozwoju, jakie daje nam członkowstwo w Unii Europejskiej, ale i uniknięcie pułapek rozwojowych - zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu. Przyszedł czas na wypracowanie nowego spojrzenia na przyszłość, sposobu prowadzenia przedsiębiorstw, czy relacji biznesowych - zwłaszcza pod kątem wykorzystania potencjału ludzkiego. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nieustanne poszukiwanie lepszych rozwiązań i technologii, to podstawa nowoczesnego rozwoju - ich szeroki transfer i zachęcanie do rozwoju również innych podmiotów, czy całych regionów, pozwala na osiągnięcie efektu synergii, który zwiększa efektywność wykorzystania zasobów.

         Zawirowania na rynkach finansowych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach pokazują nam, jak złudną była nadzieja oparcia gospodarek krajów rozwiniętych wyłącznie na społeczeństwie informacyjnym i życia wyłącznie z dochodów finansowych. Swobodny przepływ kapitału oraz wiedzy i technologii doprowadził do powstania globalnego, w pełni konkurencyjnego rynku światowego. Pozwoliło to nie tylko na przeniesienie produkcji przemysłowej do krajów Dalekiego Wschodu - czemu sprzyja występująca tam znacznie tańsza siła robocza - ale doprowadziło również do transferu wiedzy, w tym także ekonomicznej i informacyjnej. Niezrozumiałą dla mnie iluzją była wiara ekonomistów zachodnich, wedle której kraje rozwijające się przyjmą rolę "taniego robotnika", pozostawiając zarządzanie i dochody finansowe gospodarkom zachodnim, godząc się na ich monopol w czerpaniu zysków z tych dziedzin. Indie urosły już dziś do roli światowego potentata call center, Bangalore depcze już po piętach Dolinie Krzemowej, kształcąc najlepszych na świecie informatyków. Chiny są nie tylko światowym potentatem pod względem zasobów produkcyjnych wszelkich dóbr, mając coraz większe rezerwy walutowe - zwłaszcza dolarowe - zaczynają coraz śmielej dyktować warunki światowemu rynkowi finansowemu. Jeśli „stare” gospodarki nie znajdą nowego, alternatywnego źródła dochodów, obecny kryzys nie tylko się skończy, ale może dojść do jego pogłębienia...
„Blue Ocean”– czyli nowy trend w strategii firm, bazujący na innowacji i ciągłym poszukiwaniu nowych produktów i usług oraz technologii ich wytwarzania. To jedyne światełko w tunelu przyszłości Europy – jedyna możliwość odnalezienia się w konkurencji ogólnoświatowej. Wymaga to zmiany myślenia i zmiany postrzegania rynku i samych siebie – zarówno od przedsiębiorców, jak i szeroko pojętego otoczenia biznesowego.
           
            Przyszłość. Również akwakultura może oprzeć swoją przyszłość na innowacji i błękitnej strategii. Większość zaawansowanych technologii chowu, ale i oczyszczania wód pochodzi właśnie z Europy – choć beneficjentem wzrostu produkcji w akwakulturze od lat są inne kraje – w tym głównie Daleki Wschód. Europejska akwakultura stagnuje, coraz trudniej radząc sobie z konkurencją tanich ryb importowanych i coraz większymi wymogami formalnymi stawianymi przez administrację europejską. Problem ten został wreszcie dostrzeżony przez Komisję Europejską – w przyszłym Funduszu Morskim i Rybackim na lata 2014-2020 przewidziano zwiększenie budżetu na rozwój, jego głównym beneficjentem będzie właśnie akwakultura. Ponadto Komisja dostrzegła rozbieżność polityki strukturalnej i nieco schizofreniczne podejście do naszej branży – z jednej strony zakładające jaj rozwój i potrzebę zapewnienia większej podaży ryb – jako elementu żywieniowej profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa, z drugiej strony nieustannie podnoszące wymogi środowiskowe i formalne – choć dziś Europa jest już światowym liderem zarówno w ochronie środowiska jak i biurokracji ... Przełom? Jeśli zapewnienia i starania KE zostaną zrealizowane, po raz pierwszy od wielu lat akwakultura otrzyma zielone światło, jeśli chodzi o możliwość jej rozwoju – otrzymując zarówno wsparcie finansowe, jak i ograniczenie obciążeń formalnych. Nowy fundusz zakłada m.in. wsparcie profesjonalnego doradztwa – zarówno technologicznego jak i formalnego – kładzie również nacisk na wykorzystanie energii odnawialnej w produkcji.
            Konkrety. Teoretyczne rozważania na temat innowacyjności i błękitnej strategii towarzyszą nam od lat, rzadko przekładając się na konkrety – zgadzam się z opinią, że może prowadzić to już do przesytu - w najbliższej przyszłości nasze działania skupimy więc na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań. Oczywiście nie wymyślimy nowych gatunków ryb – choć kusi podjęcie prób chowu tych dotąd nie hodowanych. Możemy jednak skupić się na kilku dziedzinach, w których można zastosować innowacyjne technologie czy podejście, a które mogą przełożyć się na większą konkurencyjność przedsiębiorstw akwakultury:
-          innowacyjne produkty z ryb – oparte na idei sprzedaży bezpośredniej i kampanii „zero kilometers” – promującej spożywanie produktów spożywczych wyprodukowanych w regionie z którego pochodzimy – o dużej świeżości i bez konserwantów,
-         wykorzystanie energii odnawialnej – oparte na możliwości wsparcia tej technologii ze środków wspólnotowych, przy jednoczesnym spadku cen tej technologii,
-         odcięcie się od środowiska – oparte na technologiach recyrkulacji i uzdatniania wody, której efektem może być całkowita redukcja ryzyka związanego z wpływem czynników zewnętrznych, w tym chorób, zanieczyszczeń, skażeń czy fluktuacji parametrów fizykochemicznych wody, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wpływu na środowisko,
-         optymalizacja kosztów, zarządzanie dokumentacją, certyfikacja – oparte na budowie sieci partnerów lub wyspecjalizowanego podmiotu zatrudniającego ekspertów w poszczególnych dziedzinach, którego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorstw akwakultury w bieżących działaniach formalnych i fiskalnych – na zasadzie outsourcingu. Już dzisiaj nasza działalność obciążona jest znaczną ilością wymogów, koniecznością raportowania czy wnoszenia opłat. Większość podmiotów działających w branży akwakultury nie jest nawet świadoma istnienia niektórych obowiązków – co wiąże się z podmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego (działalność rolnicza), co nie jest dane na zawsze (wkrótce w Polsce wprowadzona zostanie reforma obejmująca te kwestie), ponadto nie zwalnia z innych obowiązków, jakie nałożone są na przedsiębiorców. Wśród nich jest obowiązek składania raportów z oddziaływania na środowisko nie tylko w zakresie korzystania z wód (m.in. za użytkowanie samochodów i spalanie opału), sprawozdania statystyczne (GUS jak i branżowe – RRW22), dokumentacja weterynaryjna, gospodarki odpadami, środkami niebezpiecznymi etc. Możliwość skorzystania z usług jednego podmiotu, który kompleksowo wypełni wszystkie wymogi formalne, zapewniając jednocześnie nieustanny monitoring przepisów i wymagań, to niższe koszty oraz znaczne ograniczenie ryzyka kar finansowych. Jednocześnie otrzymujemy dostęp do profesjonalnej analizy kosztów i efektywności gospodarowania niektórymi zasobami – co czasami trudno osiągnąć bez dostępu do zagregowanych danych finansowych lub spojrzenia z boku. Ponadto koncentracja wielu podmiotów z jednej branży w jednym podmiocie tego typu to możliwość zakupów grupowych i negocjacji cen z dostawcami – co również może być źródłem redukcji kosztów.
 

         Najbliższe lata zamierzam poświęcić na pogłębianie wiedzy w powyższym zakresie, oraz podjęcie pierwszych działań przygotowawczych w tym kierunku. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do śledzenia tego serwisu www – będziemy w nim na bieżąco zamieszczać informacje w powyższym zakresie i nie tylko ...
 

Ziemek Pirtań,,,


 Newsletter

Jeżeli chciałbys być informowany o nowościach
na naszej stronie zapisz się na newsletter

Galeria

historia23f10
historia14f5
historia11
historia25f11
historia26f13
historia27f15
historia31f17
historia33f18
historia176
historia1122
historia1203
historia1264
historia2612
historia3016
historia20017
historia22018
historia23019
ludzie - wakacyjna załoga - lata 90-te
biuro lata 90-te
biuro lata 90-te
jaz 2011 rok
historiaman1226822
klepisko lata 90-te
Budowa ogródka Rybajka 2007
Ogródek Rybajka 2008 r.
jaz 2011 rok
Ogródek Rybajka 2007 r.
Budynek socjalno-przetwórczy 2008
stara owczarnia lata 80-te
dawno temu - lata 80-te...
remont 2004
remont 2005
Budynek socjalno-przetwórczy 2011
budynek biurowo-przetwórczy 2012
hist13061
hist13062
hist13063
hist13064
hist13065
pozostałości turbiny i jaz - lata 90-te
hist13067
budowa 2010
budowa 2010
hist130610
ludzie - loża szyderców ...
resztki starego młyna - lata 70
ludzie - okrągły jubileusz ... ;)
ludzie - założyciele - lata 70-te
ludzie - pierwsze imprezy z grupą jeździecką śp Jurka Wrony
hist130616
fundamenty owczarni
hist130618
hist130619
hist130620
budowa nowego jazu 2009-2010 r.
Ogródek Rybajka 2011 r.
Budynek socjalno-przetwórczy 2011
Część przetwórcza 2011
budowa ogródka Rybajka 2007
budowa gogródka Rybajka 2007
nasadzenia roślin 2007
hist130632
Ogródek Rybajka 2007 r.